Gears 6 بیش از آنچه تصور می‌شود در حال توسعه بوده است