سونی 2.1 میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه و عناوین سرویسمحور سرمایه‌گذاری کرد