سایت رده‌بندی سنی ESRB قصد دارد تا با سیستم تشخیص چهره سن اشخاص را بررسی کند