سازنده‌ی بازی Amnesia در نظر دارد ژانر وحشت را ترک کند