ریمستر بازی ترس و بقای Clock Tower با انتشار تریلری معرفی شد