در The Division 2 امکان ارتقاء بخش‌های مختلف کاخ سفید وجود خواهد داشت