درآمد دیجیتالی ۱۳۱ میلیون دلاری God of War در ماه نخست عرضه