جزئیات جدیدی از Cyberpunk 2077 بدست آمد | نقش سرعت در نایت سیتی و کارکرد متفاوت آیتم‌ها