جدیدترین آگهی استخدام راکستار به تاسیس استودیویی جدید در شهر لس آنجلس اشاره دارد