جدول فروش هفتگی ژاپن؛ فروش 37000 نسخه‌ای Final Fantasy 16 در هفته دوم