ثبت اختراع جدید سونی به تجربه‌‌های چند صد نفره در سالن های بزرگ اشاره دارد