تکمیل Assassin’s Creed Mirage حدود ۲۰ ساعت طول می‌کشد