توییچ در آینده‌ای نزدیک به شما اجازه خواهد داد تا کاربران را از تماشای استریم خود منع کنید