بهینه‌ساز ۱٫۶٫۲ برای عنوان Kingdom Come Deliverance منتشر شد