بازی Payday 3 تا ۱۸ ماه پس از عرضه محتوای جدید دریافت می‌کند