ایلان ماسک همزمان با دست و پا زدن در Diablo 4، لوگوی توییتر را تغییر می‌دهد