اکتیویژن بلیزارد بورس NASDAQ را ترک می‌کند؛ تکمیل خرید محتمل‌تر از همیشه