اولین بهینه‌ساز Baldur’s Gate 3 بیش از ۱۰۰۰ مورد از مشکلات بازی را رفع خواهد کرد