اواخر امروز نسخه‌ی دمو Forza Horizon 4 منتشر خواهد شد (به‌روزرسانی شد)