امیل مورل، کارگردان خلاق Beyond Good and Evil 2، در سن ۴۰ سالگی درگذشت