الکترونیک آرتس به دنبال پشتیبانی از قابلیت میان‌پلتفرمی در عناوین بعدی خود است