افشاگری‌ها نشان می‌دهد که GTA 6 چه مدت در حال توسعه بوده است