اطلاعاتی از تغییرات جدید بخش Kick-Off و Ultimate Team بازی FIFA 19