استودیو Forever Entertainment در اواخر سال جاری، ‌Remake دیگری را معرفی خواهد کرد