استودیوی بایوور هنوز هم در حال توسعه‌ی Dragon Age و Mass Effect بعدی است