احتمالا Like A Dragon Gaiden در غرب، فقط به صورت دیجیتالی منتشر می‌شود