از شخصیت‌های جدید Tekken 7 رونمایی شد | شخصیت نگان به بازی اضافه می‌‌شود