Alan Wake 2 برای القای حس آسیب‌پذیری از سری Resident Evil الهام گرفته است