پورت نسخه نسل فعلی Red Dead Redemption 2 در دست ساخت بوده است