بازی Mortal Kombat 1 هنگام عرضه از کراس‌پلی پشتیبانی نمی‌کند