شهر نیویورک در Marvel’s Spider-Man 2 فوق‌العاده به نظر می‌رسد