بازی Ghostrunner بیش از ۲.۵ میلیون نسخه فروخته است